Witamy na stronie kancelarii komorniczej Jakuba Krasowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Na stronie kancelarii komorniczej znajdują się niezbędne wnioski egzekucyjne do pobrania, oznaczenia właściwości oraz aktualny spis licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

W kancelarii utworzono i wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji.

Kancelaria Komornika Sądowego Jakuba Krasowskiego celem zagwarantowania najwyższej jakości obsługi spraw egzekucyjnych jest wyposażona w następujące elektroniczne systemy usprawniające pracę:

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Status ten ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

Ponadto Komornik ma prawo:

Linki do wybranych aktów prawnych:

Strona kancelarii ma charakter informacyjny, a treści zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób. Strona została stworzona w celu umożliwienia Państwu podjęcia stosownego postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.